Hiển thị các bài đăng có nhãn ebook. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ebook. Hiển thị tất cả bài đăng

Sách audio 101 Tình huống Nhân sự dành cho HRM để xử lý các tình huống khó

Đây là quyển sách Audio về 101 Tình huống Nhân sự dành cho HRM để xử lý các tình huống khó. Sách dành cho những ai làm quản lý và chuẩn bị l...
Read More

Sách audio Quản trị nguồn Nhân lực của Phó giáo sư, Tiến sỹ Đồng Thị Thanh Phương , Thạc sỹ Nguyễn Thị Ngọc An

Đây là quyển sách Audio về Quản trị nguồn Nhân lực. Trong lúc lướt facebook, các bạn vừa nghe vừa xem rất hữu dụng. Một công đôi việc. T...
Read More