Thiếu Thì Đã Sao? - Hr views

Thiếu Thì Đã Sao?

Rutherford Phillip, người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tập huấn và phát triển nhân sự, tác giả quyển Mastering Competency-Based Assessment (Nắm Vững Cách kiểm tra Dựa Vào Năng Lực), xuất bản năm 2013, đã chia sẻ về những khuyết điểm nhỏ và hệ quả của điều đó.Từ một bài thơ cổ

Theo Rutherford, mọi sự vật đều có hệ trọng đến những sự vật khác. Ví dụ, đời sống có mối can dự đến mùa màng, những gì chúng ta ăn vào hằng ngày có hệ trọng với những gì được thu hoạch và rộng ra hơn thì mọi việc xảy ra trong một đơn vị đều có liên tưởng ít nhiều với lý do mà doanh nghiệp ấy tồn tại. Ông dẫn một bài thơ cổ “Vì thiếu một cái đinh”:

Thiếu một cái đinh mà chiếc móng ngựa bị tuột
Thiếu cái móng ngựa mà con ngựa bị đau
Thiếu một con ngựa mà người kỵ sĩ đến chậm
Thiếu người kỵ sĩ mà thông điệp không đến
Thiếu một thông điệp mà cuộc đấu bị thua
Thiếu một chiến thắng mà vương triều bị đổ

Và mọi chuyện bắt đầu từ thiếu một cái đinh đóng móng ngựa.

Thông điệp của bài thơ là: “Ngay cả sự đổi thay nhỏ nhất trong hành vi của một cá nhân hoặc một nhóm cũng có thể, theo thời gian, ảnh hưởng đến việc một cơ quan có thể đạt được các mục tiêu kinh doanh hay chiến lược của mình hay không”. Ông nêu thí dụ về kế hoạch ở mức chiến lược của doanh nghiệp. Ví dụ ở mức 5, là mức hoạt động của các vị trí quản lý cao nhất trong doanh nghiệp, thì ở đó sẽ phải đo lường xem các mục tiêu chiến lược và sứ mạng của công ty có đạt được không. Còn ở mức 1, là mức mà các cá nhân hay nhóm làm việc thì đo lường các mục đích chi tiết hơn dành cho chính họ. Theo đó, hầu như mọi việc trong đơn vị đều can dự với nhau. Những kế hoạch ở mức chiến lược được phân chia nhỏ dần và rốt cuộc biểu đạt trong các hoạt động của cá nhân trong cơ quan, theo thời gian thì những công tác ấy sẽ liên quan đến việc làm cho các mục đích chiến lược của đơn vị có đạt được hay không.

Viết lại thành một bài thơ mới

Rutherford đã từ định nghĩa nêu trên để đề cập đến tiêu chuẩn năng lực của con người trong một đơn vị và lấy đó làm cơ sở trong kiểm tra năng lực của mỗi cá nhân. Ông nêu tỉ dụ: một người làm việc ở mức 2 trong một cơ quan sẽ có trách nhiệm quản trị kế hoạch dự án với các mục tiêu dự án đã được xác định, và phải giám sát những hoạt động trong dự án. Qua tỉ dụ này, ông nêu nhận xét là: không phải chỉ cần kiểm tra những kỹ năng và tri thức mà còn cần coi xét cả những bối cảnh lúc kiểm tra.

Việc kiểm tra này có tác động gì với các tiêu chuẩn trong huấn luyện viên chức không? Câu trả lời của ông là khi nhân sự được tập huấn xong và quay về với công tác thì họ không còn được kiểm tra theo tiêu chuẩn tập huấn mà sẽ theo kết quả công việc. Lúc đó năng lực được lấy làm cơ sở cho việc dự đoán sự thành công trong tương lai của nhân viên. Hao hao vậy, khi một ứng cử viên bên ngoài đến tìm việc thì các đề xuất về năng lực cho công việc đang tuyển là quan yếu. Do chỉ có thể dựa vào thông tin dĩ vãng công việc của ứng cử viên để dự báo thành công mai sau nên việc hiểu rõ bối cảnh, tính chất của các mục đích công tác trong khuôn khổ bổn phận ứng viên là rất cần thiết. Các tiêu chuẩn năng lực được viết ra là cho các mục tiêu nơi làm việc, không phải cho huấn luyện. Chính vì vậy, Rutherford đã viết lại bài thơ cổ cho vấn đề ông đang đề cập:

Thiếu một kỹ năng, làm hụt một năng lực
Thiếu một năng lực, làm mất một khách hàng
Thiếu một khách hàng, làm đơn hàng bị mất
Thiếu một đơn hàng, làm hiệp đồng bị hủy
Thiếu một hợp đồng, làm dự án bị dừng
Thiếu một dự án, làm chương trình đứt đoạn
Thiếu một chương trình, làm mục đích không đạt
Thiếu một mục tiêu, làm chiến lược dở dang
Thiếu một chiến lược, làm đơn vị thất thế
Thiếu sự thành công, và CEO xuất hành
Và mọi chuyện khởi đầu từ thiếu một kỹ năng.

Trương chí Dũng, Giám đốc R&D, tổ chức L&A

Chính sách nhân viên - SAVICO

 Bước vào thời đoạn hội nhập và phát triển của tổ quốc, cũng như các tổ chức lớn của Việt Nam, nhiệm vụ trung tâm của đơn vị SAVICO ( Mã chứng khoán: SVC ) là tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển đơn vị trên các lĩnh vực: Dịch vụ thương nghiệp – Dịch vụ Bất động sản – Dịch vụ Tài chính từ năm 2010 – 2015 & tầm nhìn 2020, trở nên tổ chức đầu tư chuyên ngành dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế.
 
Đơn vị Cổ phần SAVICO ( Mã chứng khoán: SVC ) không ngừng hoàn thiện phương pháp quản trị điều hành,  luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xem nguồn nhân công là tài sản của công ty, đó là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của tổ chức SAVICO.
 
Theo đó, chính sách nguồn nhân lực của SAVICO trong thời đoạn hiện giờ được tóm tắt như sau:
 
1.  Chính sách Tuyển dụng
   1.1  công tác tuyển dụng: Được đơn vị thực hiện theo mục tiêu, đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh của đơn vị SAVICO (SVC), trong từng giai đoạn cụ thể và thực hiện theo kế hoạch hàng năm.
 
   1.2  Nguyên tắc tuyển dụng: thông báo công khai - đảm bảo tính công bằng - thời cơ bình đẳng cho mọi người tìm việc và thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng của tổ chức.
 
   1.3  Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm, tổ chức đề ra tiêu chí tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động, trong đó ưu tiên:
 

   Cần lao là người Việt Nam tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước.

   Lao động có năng lực, sáng tạo; chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của đơn vị.

   Sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng nghề trong nước và ngoài nước nhằm tạo nguồn nhân công phát triển bền vững lâu dài cho tổ chức.

   Ngành nghề tuyển dụng ăn nhập với lĩnh vực kinh doanh của tổ chức.

   1.4  phương pháp tuyển dụng: Thi tuyển và ưng chuẩn Hội đồng phỏng vấn trực tiếp.
 
   1.5  Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.
 
   1.6  thông tin tuyển dụng được bộc lộ qua website của doanh nghiệp Cổ phần SAVICO và trên dụng cụ thông tin đại chúng.
 
   1.7  Chương trình dành cho các sinh viên: Chương trình thực tập sinh với mục tiêu tạo thời cơ cho Anh chị sinh viên làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại công ty và chuẩn bị đội ngũ chuyên viên giỏi trong dài hạn, chương trình dành cho Anh chị sinh viên có thành tích học tập đạt từ khá trở lên tại các trường đại học trong cả nước, có kỹ năng làm việc tốt đến thực tập và có ước vọng làm việc lâu dài tại các đơn vị trong hệ thống của SAVICO.
   
2.  Chính sách huấn luyện
   2.1  tập huấn và phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp
 
   2.2  mục đích đào tạo là nhằm nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, cùng các kỹ năng khác cho cán bộ - nhân viên nhằm hình thành đội ngũ viên chức quản trị, chuyên viên giỏi hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng đề nghị phát triển của tổ chức SAVICO.
 
   2.3  
phương pháp huấn luyện của doanh nghiệp SAVICO gồm các loại hình: (1) liên kết với các cơ sở tập huấn uy tín nhằm phát triển mô hình tập huấn tại chỗ; (2) gởi đi huấn luyện tại các Trường đại học, trọng tâm đào tạo có chất lượng về công việc quản trị, kỹ năng tăng cường, nghiệp vụ chuyên môn đối với các chức danh quản lý các cấp và nhân sự tiềm năng; (3) huấn luyện tại nước ngoài cho các đối tượng trẻ dưới 35 tuổi, có năng lực, triển vọng, ngoại ngữ tốt, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh doanh của đơn vị thời đoạn từ năm 2010 – 2015 và tới năm 2020.
 
   2.4  
Phấn đấu đến trước năm 2015, tất cả các cán bộ quản trị phải qua lớp huấn luyện CEO, CFO, CPO, Giám đốc công nghệ thông tin (CIO), Giám đốc đầu tư,… khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo của CB-NV nhằm chuẩn bị cho định hướng phát triển nghề nghiệp hoặc thay đổi công việc khi có yêu cầu
 
   2.5  Các hình thức tập huấn: tập huấn qua các khóa học ngoại khóa, khóa học tại các Trường đại học, Sở, Viện được thiết kế dành riêng đối với các lĩnh vực mà cơ quan Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Hồ Chí Minh (SAVICO) đang kinh doanh – đầu tư; và nỗ lực tự tập huấn của từng cán bộ viên chức. Theo đó kế hoạch đào tạo của doanh nghiệp được xây dựng hàng năm và theo chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp như:
 

   CBNV làm việc từ 6 tháng trở lên được tham dự huấn luyện ngắn hạn trong nước theo kế hoạch tập huấn nghiệp vụ hàng năm, tập huấn đột xuất theo nhu cầu của đơn vị và bằng các hình thức như đào tạo phê chuẩn luân chuyển công tác, bố trí tham gia các ban dự án, chương trình để nhân viên có điều kiện phát huy khả năng và học hỏi kinh nghiệm tích luỹ tri thức; hỗ trợ chi phí đối với các CBNV có nỗ lực tự huấn luyện phù hợp với việc phát triển chuyên môn và nghề nghiệp theo định hướng của tổ chức.

   CBNV làm việc từ 2 - 3 năm trở lên được tham gia tập huấn dài hạn hoặc ngắn hạn trong và ngoài nước theo chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

   2.6  
Với mục tiêu tài trợ và bồi bổ đào tạo đội ngũ CBQL cao cấp cho các đơn vị trong hệ thống. Cơ quan SAVICO đã vận động nguồn lực toàn hệ thống để thành lập Quỹ chăm sóc nhân tài trẻ hệ thống SAVICO và chính thức hoạt động từ tháng 4/2011.
 
 
 
3.  Chính sách Thăng tiến và Phát triển nghề nghiệp
   3.1  
Tại SAVICO cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch quy hoạch sử dụng nguồn nhân công với một quy trình rõ ràng.
 
   3.2  
Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công việc định kỳ (3 tháng/ lần) qua đó đánh giá mục đích công tác, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân đồng thời cũng là cơ sở nhằm phát hiện yếu tố hăng hái để cất nhắc hoặc quy hoạch nguồn nhân viên thích hợp với từng giai đoạn phát triển của tổ chức SAVICO.
 
   3.3  
Tuyển chọn nhân sự nội bộ cho các vị trí quản trị là ưu tiên hàng đầu tại SAVICO.
 
4.  Chính sách Phúc lợi và Đãi ngộ
   4.1  Chính sách đãi ngộ
     
Với mục đích tạo mọi điều kiện cho người cần lao an tâm công việc, gắn bó dài lâu, vì vậy, chính sách đãi ngộ lao động luôn được doanh nghiệp SAVICO xem trọng và liên tục hoàn thiện. Tại công ty SAVICO người lao động được hưởng các chế độ lương lậu, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng; dưới đây là các chính sách trong thời đoạn bây chừ:
 
     4.1.1  Định kỳ xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công tác; các trường hợp có thành tích xuất sắc nổi bật được điều chỉnh lương trước thời hạn.
     4.1.2  Được góp vốn thành lập các công ty con trực thuộc đơn vị cổ phần SAVICO hoặc tham dự trực tiếp vào các cơ quan con của SAVICO.
     4.1.3  lương bổng trả theo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc tiến độ công việc.
     4.1.4  Thưởng định kỳ (bằng hiện kim) ưng chuẩn công việc đạt hiệu quả cao, thành tích tiêu biểu.
     4.1.5  Thưởng đột xuất (bằng hiện kim) phê chuẩn các đề tài sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của cơ quan; đạt được thành tích nổi trội.
     4.1.6  Thưởng theo danh hiệu thi đua của quốc gia (căn cứ vào Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn).
     4.1.7  Thưởng bằng phiếu tham quan – nghỉ mát trong và ngoài nước cho người lao động hoặc gia đình theo chính sách cụ thể hàng năm của tổ chức.
 
   4.2  Chính sách phúc lợi
     
Tất cả các cán bộ viên chức chính thức của  công ty SAVICO đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật cần lao Việt Nam, các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể và quy chế Quỹ tương trợ SAVICO (được chính thức ra mắt và đi vào hoạt động vào ngày 01/9/2011, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 29, ngày thành lập doanh nghiệp Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn – SAVICO), được điều chỉnh hàng năm và có những quyền lợi như:
     
4.2. 1Bảo hiểm tai nạn 24/24: công ty thực hành việc mua bảo hiểm tai nạn con người cho công nhân sự ký kết loại hiệp đồng lao động có thời hạn xác định từ 01 năm trở lên.
 
4.2.2 Quỹ tương trợ SAVICO: chăm lo đời sống CBNV đang làm việc, CBNV đã nghỉ hưu, CBNV có thời gian công tác gắn bó nhiều năm với công ty nhưng do điều kiện sức khỏe thôi việc trước khi nghỉ hưu, tình cảnh của bản thân và gia đình khó khăn cần được trông nom hỗ trợ.
 
4.2.3 Trợ cấp khó khăn đột xuất, đặc biệt đối với các viên chức cưới hỏi, ốm đau – nằm viện, thai sản, nghỉ hưu, mất sức, bảo hộ lao động, tham quan – nghỉ mát chế độ tang chế - trong trường hợp gia đình CBNV có hữu sự, cấp học bổng dành cho con CBNV học giỏi theo quy chế riêng của cơ quan.
 
4.2.4 hiện giờ, cơ quan đang tiếp tục nghiên cứu vận dụng một số chế độ bảo hiểm khác cho người cần lao.
 
5.  Môi trường - Điều kiện làm việc
   5.1  Văn hóa doanh nghiệp: Mọi cán bộ viên chức tại đơn vị SAVICO luôn tinh thần và tình nguyện cam kết thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục tiêu của "Cẩm nang văn hóa cơ quan SAVICO" và "Cẩm nang nhân viên doanh nghiệp" với các tiêu chí cơ bản sau:
 
   Luôn kết đoàn – vượt qua khó khăn – thách thức.

   Luôn tôn trọng, lắng tai và xem ích lợi của khách hàng, đối tác, cổ đông là ích lợi của chính mình. Thỏa mãn khách hàng là hạnh phúc chính mình.

   Luôn tự đổi mới, đón đầu thời cơ gặt hái thành công.
   
5.2 Điều kiện làm việc: Cung cấp đủ các thiết bị văn phòng cần thiết cho mỗi CBNV.
 
5.3 Môi trường làm việc: Định kỳ thực hiện khảo sát sự hài lòng của CBNV nhằm điều chỉnh công việc quản trị, điều hành tại tổ chức.

5.4 tổ chức SAVICO luôn chăm chú duy trì không khí thoải mái, vui vẻ khi làm việc. Các hoạt động thường xuyên được đơn vị như các giải thể thao, hội diễn văn nghệ, cơ quan sinh nhật cho CBNV, ngày Hội gia đình hệ thống Savico, chăm lo con em người lao động, các hoạt động sinh hoạt nhân dịp các ngày lễ truyền thống của sơn hà và công ty, các hoạt động chung vì cộng đồng xã hội.

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét